Witam na stronie gabinetu psychologicznego. Psycholog. Psychoterapia. Zapraszam do zapoznania się z ofertą.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży oraz psychoterapię par.

W pracy terapeutycznej najbliższe jest mi podejście humanistyczno-egzystencjalne.

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą, absolwentką psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz socjoterapeutą. Kompetencje i umiejętności w dziedzinie psychoterapii zawdzięczam udziałowi w zaawansowanym szkoleniu akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Szkole Psychoterapii Ośrodka Intra w Warszawie.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej (pracując jako terapeuta/psycholog) zdobywałam m. in. w Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień, w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej, Punktach Pomocy Psychologicznej, Domu Dziecka oraz w ramach praktyki prywatnej.

Swoją pracę poddaję superwizji. Stosuję się do zasad etycznych Kodeksu Zawodowego Psychologa.