Psychoterapia

Jest to cykl regularnych spotkań, najczęściej raz w tygodniu. Długość trwania terapii ustalana jest indywidualnie i zależy od potrzeb oraz zgłaszanego problemu (praca krótkoterminowa lub długoterminowa ). Można powiedzieć, że terapia jest’ szyta na miarę’. Spotkania pozwalają przyjrzeć się sobie, swojemu funkcjonowaniu, sposobowi przeżywania i doświadczania życia. Umożliwiają zrozumienie siebie i swojej sytuacji, oraz odnalezienie drogi do poradzenia sobie z problemem.

psychology-531071_1280

Konsultacje psychologiczne

Spotkania poprzedzające psychoterapię, od jednego do trzech. Na konsultacjach z moją pomocą określany jest problem i cel terapii. Wstępne spotkania nie zobowiązują do podjęcia terapii. Konsultacje obejmują również krótkoterminowe interwencje kryzysowe.

group-1232896_1280

Warsztaty

Prowadzę warsztaty rozwojowe oraz umiejętności społecznych dotyczące min. komunikacji, asertywności, emocji, radzenia sobie ze stresem, poczucia własnej wartości, odkrywania własnych możliwości i wykorzystywania potencjału.

Obszary pomocy:

  • kryzysy, trudności życiowe
  • nerwica
  • depresja
  • lęk
  • współuzależnienie / uzależnienie
  • trudności w relacjach
  • terapia par w kryzysie
  • DDA
  • zaburzenia psychosomatyczne
  • zaburzenia osobowości

Spotkania mają charakter poufny.